بهترین بیمه

C

2,500,000 تومان
سالیانه
 • ثبت در سامانه + کاتالوگ آنلاین + آگهی بنری

 • نمایش عضویت شرکت در AVL شرکتها
  نمایش زمینه فعالیتهای شرکت بر اساس طبقه بندی KPPDS
  نمایش نحوه تامین کالا
  وجود لینک وب سایت شرکت
  نمایش آدرس ، تلفن و فکس شرکت
  درج و توزیع اطلاعات شرکت به صورت چاپی توسط کتاب سال وندور لیست به بیش از 3000 شرکت فعال در حوزه صنایع نفت و نیرو
 • درگاه اختصاصی ( 1 گیگابایت فضا )
  بلیغات در 3 حوزه فعالیت اصلی به انتخاب شما
 • قالب روانشناسی شده بر اساس رفتار بازدید کننده
 • معرفی کامل شرکت
 • امکان دانلود کاتالوگ محصولات و کاتالوگ شرکت
 • معرفی محصولات به همراه ویژگی های فنی
 • خدمات شرکت
 • مشتریان معتبر شرکت
 • پروژه های شرکت
 • افتخارات و تاییدیه ها
 • معرفی دپارتمانهای شرکت
 • فرم تماس مستقیم

B

1,000,000 تومان
سالیانه
 • ثبت در سامانه + کاتالوگ آنلاین

 • نمایش عضویت شرکت در AVL شرکتها
  نمایش زمینه فعالیتهای شرکت بر اساس طبقه بندی KPPDS
  نمایش نحوه تامین کالا
  وجود لینک وب سایت شرکت
  نمایش آدرس ، تلفن و فکس شرکت
  درج و توزیع اطلاعات شرکت به صورت چاپی توسط کتاب سال وندور لیست به بیش از 3000 شرکت فعال در حوزه صنایع نفت و نیرو
 • درگاه اختصاصی ( 500 مگابایت فضا )
 • قالب روانشناسی شده بر اساس رفتار بازدید کننده
 • معرفی کامل شرکت
 • امکان دانلود کاتالوگ محصولات و کاتالوگ شرکت
 • معرفی محصولات به همراه ویژگی های فنی
 • خدمات شرکت
 • مشتریان معتبر شرکت
 • پروژه های شرکت
 • افتخارات و تاییدیه ها
 • معرفی دپارتمانهای شرکت
 • فرم تماس مستقیم

A

90,000 تومان
همیشگی
 • ثبت در سامانه استعلام وندورلیست

 • نمایش عضویت شرکت در AVL شرکتها
  نمایش زمینه فعالیتهای شرکت بر اساس طبقه بندی KPPDS
  نمایش نحوه تامین کالا
  وجود لینک وب سایت شرکت
  نمایش آدرس ، تلفن و فکس شرکت
  درج و توزیع اطلاعات شرکت به صورت چاپی توسط کتاب سال وندور لیست به بیش از 3000 شرکت فعال در حوزه صنایع نفت و نیرو

نمونه درگاه های اختصاصیبالا