شرکت Buracco

همیشگی

900 + 100 هزار تومان
یک بار پرداخت برای همیشه
 • اختصاص فضای بیشتر در فهرست

 • نمایش عضویت شرکت در AVL شرکتها
  نمایش زمینه فعالیتهای شرکت بر اساس طبقه بندی KPPDS
  نمایش نحوه تامین کالا
  وجود لینک وب سایت شرکت
  نمایش آدرس ، تلفن و فکس شرکت
  درج و توزیع اطلاعات شرکت به صورت چاپی توسط کتاب سال وندور لیست به بیش از 3000 شرکت فعال در حوزه صنایع نفت و نیرو
 • درگاه اختصاصی ( 500 مگابایت فضا )
 • قالب روانشناسی شده بر اساس رفتار بازدید کننده
 • معرفی کامل شرکت
 • امکان دانلود کاتالوگ محصولات و کاتالوگ شرکت
 • معرفی محصولات به همراه ویژگی های فنی
 • خدمات شرکت
 • مشتریان معتبر شرکت
 • پروژه های شرکت
 • افتخارات و تاییدیه ها
 • معرفی دپارتمانهای شرکت
 • فرم تماس مستقیم

سالیانه

230 + 100 هزار تومان
هر سال یک بار پرداخت
 • اختصاص فضای بیشتر در فهرست

 • نمایش عضویت شرکت در AVL شرکتها
  نمایش زمینه فعالیتهای شرکت بر اساس طبقه بندی KPPDS
  نمایش نحوه تامین کالا
  وجود لینک وب سایت شرکت
  نمایش آدرس ، تلفن و فکس شرکت
  درج و توزیع اطلاعات شرکت به صورت چاپی توسط کتاب سال وندور لیست به بیش از 3000 شرکت فعال در حوزه صنایع نفت و نیرو
 • درگاه اختصاصی ( 250 مگابایت فضا )
 • قالب روانشناسی شده بر اساس رفتار بازدید کننده
 • معرفی کامل شرکت
 • امکان دانلود کاتالوگ محصولات و کاتالوگ شرکت
 • معرفی محصولات به همراه ویژگی های فنی
 • خدمات شرکت
 • مشتریان معتبر شرکت
 • پروژه های شرکت
 • افتخارات و تاییدیه ها
 • معرفی دپارتمانهای شرکت
 • فرم تماس مستقیم

رایگان

0 تومان
امکان بروز رسانی در هر لحظه
 • اختصاص فضای بیشتر در فهرست

 • نمایش عضویت شرکت در AVL شرکتها
  نمایش زمینه فعالیتهای شرکت بر اساس طبقه بندی KPPDS
  نمایش نحوه تامین کالا
  وجود لینک وب سایت شرکت
  نمایش آدرس ، تلفن و فکس شرکت
  درج و توزیع اطلاعات شرکت به صورت چاپی توسط کتاب سال وندور لیست به بیش از 3000 شرکت فعال در حوزه صنایع نفت و نیرو
 • فاقد درگاه اختصاصی

نمونه درگاه های اختصاصی

بالا