گروه مهندسی صنایع فرادستی پترو داده تامین کالوج

سامانه استعلام وندورلیست

موتور جستجوگر منابع کالای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو جمهوری اسلامی ایران

شرکت TALLERES JESUS ALVAREZ SA 
1 شرکت یافت شد

TALLERES JESUS ALVAREZ SA 

0 می پسندم
نحوه تامین کالا : تولید کننده

عضو وندورلیست های :شرکتهای نماینده :اسپانیا
C/ Siderurgia, Parcela 4-1, Valnal?n 33930 - La Felguera - Asturias - Spain 
0034 985690579
0034 985698504

بالا